Aktywne stacje pogodowe w portalu

nie można pobrać listy stacji